5. SINIF TÜRKÇE SORU BANKASI

1. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam 2. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Terim Anlam, Yansıma Sözcükler, Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler 3. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Sesteş, Genel-Özel, Nitel-Nicel, 4. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Söz Öbeği, Deyim, İkileme 5. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Atasözü, Özdeyiş 6. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Cümleler Arası Anlam İlişkileri, 7. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Gerçek, Kurgusal-Hayal Ürünü Unsurlar, 8. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Uyarı, Varsayım, Tahmin, Öneri, Ön Yargı, Eleştiri, Olasılık, Tanım, 9. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Yakınma, Pişmanlık, Sitem, Şaşırma, Özlem, Endişe, Küçümseme, 10. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Karşıt Anlamlı Cümleler 11. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, 12. BÖLÜM Parçada Anlam/Konu, Başlık,Anahtar Kelime 13. BÖLÜM Parçada Anlam/Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Ana Duygu, Tema 14. BÖLÜM Parçada Anlam/Paragrafta Plan, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, 15. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Olay Örgüsü, Anlatımda Yararlanılan Duyular, 16. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Hikâyede Dil ve Anlatım Özellikleri, Anlatıcı Türleri 17. BÖLÜM Metinler Arası Karşılaştırma 18. BÖLÜM Metin Türleri/Hikâye Edici Metinler 19. BÖLÜM Metin Türleri/Bilgilendirici Metinler 20. BÖLÜM Metin Türleri/Şiir ve Söz Sanatları 21. BÖLÜM Görsel Okuma/Grafik, Tablo, Çizelge, Resim, Fotoğraf, Afiş Yorumlama 22. BÖLÜM Ses Olayları/Ses Bilgisi, Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünsüz Benzeşmesi, 23. BÖLÜM Yazım Kuralları/Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 24. BÖLÜM Yazım Kuralları/De’nin, Ki’nin, Mi’nin Yazılışı 25. BÖLÜM Yazım Kuralları/Sayıların, Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, İkilemelerin, 26. BÖLÜM Yazım Kuralları/Birleşik Sözcüklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, 27. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, Soru İşareti, Ünlem İşareti, 28. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Yay Ayraç, 29. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Kök, Ek 30. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Yapım Ekleri
1. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Terim Anlam, Yansıma Sözcükler, Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Terim Anlam, Yansıma Sözcükler, Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Terim Anlam, Yansıma Sözcükler, Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Sesteş, Genel-Özel, Nitel-Nicel, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Sesteş, Genel-Özel, Nitel-Nicel, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Sesteş, Genel-Özel, Nitel-Nicel, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Söz Öbeği, Deyim, İkileme Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Söz Öbeği, Deyim, İkileme Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Sözcük Bilgisi/Söz Öbeği, Deyim, İkileme Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Atasözü, Özdeyiş Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Atasözü, Özdeyiş Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Atasözü, Özdeyiş Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Cümleler Arası Anlam İlişkileri, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Cümleler Arası Anlam İlişkileri, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Cümleler Arası Anlam İlişkileri, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Gerçek, Kurgusal-Hayal Ürünü Unsurlar, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Gerçek, Kurgusal-Hayal Ürünü Unsurlar, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Gerçek, Kurgusal-Hayal Ürünü Unsurlar, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Uyarı, Varsayım, Tahmin, Öneri, Ön Yargı, Eleştiri, Olasılık, Tanım, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Uyarı, Varsayım, Tahmin, Öneri, Ön Yargı, Eleştiri, Olasılık, Tanım, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Uyarı, Varsayım, Tahmin, Öneri, Ön Yargı, Eleştiri, Olasılık, Tanım, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Yakınma, Pişmanlık, Sitem, Şaşırma, Özlem, Endişe, Küçümseme, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Yakınma, Pişmanlık, Sitem, Şaşırma, Özlem, Endişe, Küçümseme, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Yakınma, Pişmanlık, Sitem, Şaşırma, Özlem, Endişe, Küçümseme, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Karşıt Anlamlı Cümleler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Karşıt Anlamlı Cümleler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Karşıt Anlamlı Cümleler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Cümle Bilgisi/Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Parçada Anlam/Konu, Başlık,Anahtar Kelime Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Parçada Anlam/Konu, Başlık,Anahtar Kelime Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Parçada Anlam/Konu, Başlık,Anahtar Kelime Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Parçada Anlam/Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam/Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam/Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Parçada Anlam/Paragrafta Plan, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam/Paragrafta Plan, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam/Paragrafta Plan, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Olay Örgüsü, Anlatımda Yararlanılan Duyular, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Olay Örgüsü, Anlatımda Yararlanılan Duyular, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Olay Örgüsü, Anlatımda Yararlanılan Duyular, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Hikâyede Dil ve Anlatım Özellikleri, Anlatıcı Türleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Hikâyede Dil ve Anlatım Özellikleri, Anlatıcı Türleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metindeki Hikâye Unsurları/Hikâyede Dil ve Anlatım Özellikleri, Anlatıcı Türleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Metinler Arası Karşılaştırma Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Metinler Arası Karşılaştırma Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Metinler Arası Karşılaştırma Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Metin Türleri/Hikâye Edici Metinler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Metin Türleri/Hikâye Edici Metinler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Metin Türleri/Hikâye Edici Metinler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Metin Türleri/Bilgilendirici Metinler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Metin Türleri/Bilgilendirici Metinler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Metin Türleri/Bilgilendirici Metinler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Metin Türleri/Şiir ve Söz Sanatları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Metin Türleri/Şiir ve Söz Sanatları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Metin Türleri/Şiir ve Söz Sanatları Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Görsel Okuma/Grafik, Tablo, Çizelge, Resim, Fotoğraf, Afiş Yorumlama Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Görsel Okuma/Grafik, Tablo, Çizelge, Resim, Fotoğraf, Afiş Yorumlama Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Görsel Okuma/Grafik, Tablo, Çizelge, Resim, Fotoğraf, Afiş Yorumlama Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Ses Olayları/Ses Bilgisi, Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünsüz Benzeşmesi, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Ses Olayları/Ses Bilgisi, Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünsüz Benzeşmesi, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Ses Olayları/Ses Bilgisi, Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünsüz Benzeşmesi, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Yazım Kuralları/Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Yazım Kuralları/Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Yazım Kuralları/Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Yazım Kuralları/De’nin, Ki’nin, Mi’nin Yazılışı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Yazım Kuralları/De’nin, Ki’nin, Mi’nin Yazılışı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Yazım Kuralları/De’nin, Ki’nin, Mi’nin Yazılışı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Yazım Kuralları/Sayıların, Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, İkilemelerin, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Yazım Kuralları/Sayıların, Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, İkilemelerin, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Yazım Kuralları/Sayıların, Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, İkilemelerin, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Yazım Kuralları/Birleşik Sözcüklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Yazım Kuralları/Birleşik Sözcüklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Yazım Kuralları/Birleşik Sözcüklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Kök, Ek Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Kök, Ek Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Kök, Ek Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Yapım Ekleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Yapım Ekleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Sözcüğün Yapısı/Yapım Ekleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com