6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI

1. BÖLÜM Rollerin Değişimi - Kültürü Oluşturan Unsurlar 2. BÖLÜM Farklılıklara Saygı - Yardımlaşmayı Seviyorum 3. BÖLÜM Çözüm Buluyoruz - Ben Etkin Bir Vatandaşım 4. BÖLÜM Anayurt’tan Anadolu’ya - Asya Hunları 5. BÖLÜM Kavimler Göçü - Kök Türkler 6. BÖLÜM Uygurlar - Türk Ordusu - Türk Kültürü 7. BÖLÜM İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı 8. BÖLÜM Türkler ve İslamiyet - Karahanlılar ve Gazneliler 9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar 10. BÖLÜM Türkiye Selçuklu Devleti - Anadolu Beylikleri 11. BÖLÜM Ticaret Yolları 12. BÖLÜM Coğrafi Konum 13. BÖLÜM Türkiye’nin Yerşekilleri ve İklim Özellikleri 14. BÖLÜM Türkiye’nin Beşeri Özellikleri 15. BÖLÜM Farklı Yaşamlar ve İklim 16. BÖLÜM Gelecekteki Yaşam 17. BÖLÜM Bilimsel Araştırma Yapıyorum 18. BÖLÜM Emeğe Saygı 19. BÖLÜM Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 20. BÖLÜM Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı 21. BÖLÜM Yatırım Projeleri - Verginin Önemi 22. BÖLÜM Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi 23. BÖLÜM Devletler ve Yönetim Biçimleri 24. BÖLÜM Kuvvetlerin Ayrılığı 25. BÖLÜM Kamuoyu, Basın, Örnek Yurttaş - Demokrasinin Önemi 26. BÖLÜM Halk ve Sorumluluklarım - Toplumda Kadının Yeri ve Önemi 27. BÖLÜM Uluslararası İlişkilerimiz 28. BÖLÜM Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri 29. BÖLÜM Ülkemizin Üstlendiği Uluslararası Roller 30. BÖLÜM Popüler Kültür 31. BÖLÜM Genel Tekrar Testi
1. BÖLÜM Rollerin Değişimi - Kültürü Oluşturan Unsurlar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Rollerin Değişimi - Kültürü Oluşturan Unsurlar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Farklılıklara Saygı - Yardımlaşmayı Seviyorum Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Farklılıklara Saygı - Yardımlaşmayı Seviyorum Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Çözüm Buluyoruz - Ben Etkin Bir Vatandaşım Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Çözüm Buluyoruz - Ben Etkin Bir Vatandaşım Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Anayurt’tan Anadolu’ya - Asya Hunları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Anayurt’tan Anadolu’ya - Asya Hunları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Kavimler Göçü - Kök Türkler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Kavimler Göçü - Kök Türkler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Uygurlar - Türk Ordusu - Türk Kültürü Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Uygurlar - Türk Ordusu - Türk Kültürü Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Türkler ve İslamiyet - Karahanlılar ve Gazneliler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Türkler ve İslamiyet - Karahanlılar ve Gazneliler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Türkler ve İslamiyet - Karahanlılar ve Gazneliler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Büyük Selçuklular Devleti - Geçmişten Günümüze Kutlamalar Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Türkiye Selçuklu Devleti - Anadolu Beylikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Türkiye Selçuklu Devleti - Anadolu Beylikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Türkiye Selçuklu Devleti - Anadolu Beylikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Ticaret Yolları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Ticaret Yolları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Coğrafi Konum Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Coğrafi Konum Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Coğrafi Konum Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Türkiye’nin Yerşekilleri ve İklim Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Türkiye’nin Yerşekilleri ve İklim Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Türkiye’nin Yerşekilleri ve İklim Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Türkiye’nin Beşeri Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Türkiye’nin Beşeri Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Farklı Yaşamlar ve İklim Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Farklı Yaşamlar ve İklim Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Farklı Yaşamlar ve İklim Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Gelecekteki Yaşam Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Gelecekteki Yaşam Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Bilimsel Araştırma Yapıyorum Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Bilimsel Araştırma Yapıyorum Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Emeğe Saygı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Emeğe Saygı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Yatırım Projeleri - Verginin Önemi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Yatırım Projeleri - Verginin Önemi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Devletler ve Yönetim Biçimleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Devletler ve Yönetim Biçimleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Devletler ve Yönetim Biçimleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Kuvvetlerin Ayrılığı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Kamuoyu, Basın, Örnek Yurttaş - Demokrasinin Önemi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Kamuoyu, Basın, Örnek Yurttaş - Demokrasinin Önemi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Halk ve Sorumluluklarım - Toplumda Kadının Yeri ve Önemi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Halk ve Sorumluluklarım - Toplumda Kadının Yeri ve Önemi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Uluslararası İlişkilerimiz Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Uluslararası İlişkilerimiz Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Ülkemizin Üstlendiği Uluslararası Roller Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Ülkemizin Üstlendiği Uluslararası Roller Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Popüler Kültür Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Popüler Kültür Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
31. BÖLÜM Genel Tekrar Testi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com