7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI

1. BÖLÜM İletişim Sanattır 2. BÖLÜM Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi 3. BÖLÜM Özgür Basın Demokrasinin Temelidir Ünite Tarama Testi-1 4. BÖLÜM Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu 5. BÖLÜM Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı 6. BÖLÜM Osmanlı Ordusu – Denizlerdeki Mücadeleler 7. BÖLÜM Farklılıklara Rağmen / Millet Sistemi 8. BÖLÜM Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri 9. BÖLÜM Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı, Sömürgecilik Ünite Tarama Testi-2 10. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-I 11. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-II Ünite Tarama Testi-3 12. BÖLÜM Nasıl Etkiledik? Nasıl Etkilendik? / Seyyahların Dilinden 13. BÖLÜM Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler 14. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Dağılışı 15. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Özellikleri 16. BÖLÜM Türkiye’de Göçler 17. BÖLÜM Yerleşme ve Seyehat Özgürlüğü Ünite Tarama Testi-4 18. BÖLÜM İlk Buluşlar, Söz Uçar Yazı Kalır / Türk – İslam Bilginleri 19. BÖLÜM Bilimsel Birikim ve Özgür Düşünce 20. BÖLÜM Toprağın Önemi 21. BÖLÜM İnsan Gücünden Makineye Geçiş 22. BÖLÜM Sosyal Yaşamda Kurumlar 23. BÖLÜM Nasıl Eğitim Gördüler – Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Ünite Tarama Testi-5 24. BÖLÜM Dijital Ekonomi / E-Ticaret 25. BÖLÜM Kurultaydan Meclise 26. BÖLÜM Yönetiminin Özü 27. BÖLÜM Kamuoyu ve Basın-Antidemokratik Uygulamalar Ünite Tarama Testi-6 28. BÖLÜM Türkiye’nin Üye Olduğu Kuruluşlar 29. BÖLÜM Kalıp Yargılar 30. BÖLÜM Küresel Sorunlara Küresel Çözümler-İnsanlığın Sorumluluğu Ünite Tarama Testi-7 Genel Tekrar Test 1 Genel Tekrar Test 2
1. BÖLÜM İletişim Sanattır Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM İletişim Sanattır Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM İletişim Sanattır Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM İletişim Sanattır Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Özgür Basın Demokrasinin Temelidir Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Özgür Basın Demokrasinin Temelidir Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Özgür Basın Demokrasinin Temelidir Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Özgür Basın Demokrasinin Temelidir Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-1 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Osmanlı Ordusu – Denizlerdeki Mücadeleler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Osmanlı Ordusu – Denizlerdeki Mücadeleler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Farklılıklara Rağmen / Millet Sistemi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Farklılıklara Rağmen / Millet Sistemi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı, Sömürgecilik Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı, Sömürgecilik Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-2 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-I Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-I Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-I Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-II Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Yenilikler ve Osmanlı Devleti-II Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-3 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Nasıl Etkiledik? Nasıl Etkilendik? / Seyyahların Dilinden Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Nasıl Etkiledik? Nasıl Etkilendik? / Seyyahların Dilinden Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Nasıl Etkiledik? Nasıl Etkilendik? / Seyyahların Dilinden Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Türkiye’de Nüfusun Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Türkiye’de Göçler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Türkiye’de Göçler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Türkiye’de Göçler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Yerleşme ve Seyehat Özgürlüğü Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Yerleşme ve Seyehat Özgürlüğü Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Yerleşme ve Seyehat Özgürlüğü Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-4 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM İlk Buluşlar, Söz Uçar Yazı Kalır / Türk – İslam Bilginleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM İlk Buluşlar, Söz Uçar Yazı Kalır / Türk – İslam Bilginleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Bilimsel Birikim ve Özgür Düşünce Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Bilimsel Birikim ve Özgür Düşünce Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Bilimsel Birikim ve Özgür Düşünce Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Toprağın Önemi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Toprağın Önemi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Toprağın Önemi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM İnsan Gücünden Makineye Geçiş Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM İnsan Gücünden Makineye Geçiş Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM İnsan Gücünden Makineye Geçiş Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Sosyal Yaşamda Kurumlar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Sosyal Yaşamda Kurumlar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Sosyal Yaşamda Kurumlar Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Nasıl Eğitim Gördüler – Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Nasıl Eğitim Gördüler – Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Nasıl Eğitim Gördüler – Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-5 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Dijital Ekonomi / E-Ticaret Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Dijital Ekonomi / E-Ticaret Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Dijital Ekonomi / E-Ticaret Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Kurultaydan Meclise Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Kurultaydan Meclise Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Yönetiminin Özü Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Yönetiminin Özü Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Kamuoyu ve Basın-Antidemokratik Uygulamalar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-6 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Türkiye’nin Üye Olduğu Kuruluşlar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Türkiye’nin Üye Olduğu Kuruluşlar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Türkiye’nin Üye Olduğu Kuruluşlar Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Kalıp Yargılar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Kalıp Yargılar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Küresel Sorunlara Küresel Çözümler-İnsanlığın Sorumluluğu Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Küresel Sorunlara Küresel Çözümler-İnsanlığın Sorumluluğu Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Küresel Sorunlara Küresel Çözümler-İnsanlığın Sorumluluğu Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünite Tarama Testi-7 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Genel Tekrar Test 1 Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Genel Tekrar Test 1 Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com