7. SINIF TÜRKÇE SORU BANKASI

1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık 2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli Sözcükler 3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Somut - Soyut, Özel - Genel, Nicel - Nitel Anlam 4. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Söz Öbeklerinin Anlamı, İkilemeler, Deyimler ve Yansıma Sözcükler 5. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Anlam Olayları (Dolaylama, Ad aktarması, Deyim aktarması) 6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Cümle Vurgusu, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama 7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Atasözü, Özdeyiş (Vecize), Öznel- Nesnel Cümleler 8. BÖLÜM Cümlede Anlam / İçerik, Üslup, Tanım, Öneri, Tasarı, Varsayım, Kesinlik, Ön Yargı 9. BÖLÜM Cümlede Anlam / Eşitlik, Endişe, Yakınma, Sitem, Uyarı, Şaşırma, Beğeni, Pişmanlık 10. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Konu, Başlık, Anahtar Sözcük 11. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema 12. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri 13. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Parçanın Bölümleri, Paragraf Oluşturma – Bölme – Tamamlama 14. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar, Anlatımda Yararlanılan Duyular 15. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Özellikleri 16. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Metinde Olay Örgüsü, Ortak Metin, Görsel Okuma 17. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Hikâye Edici ve Bilgi Verici Metinler 18. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları 19. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 20. BÖLÜM Yazım Kuralları / Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler, Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 21. BÖLÜM Yazım Kuralları / Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, Sayıların, İkilemelerin Yazımı 22. BÖLÜM Yazım Kuralları / De’nin Yazımı, Ki’nin Yazımı, Mi’nin Yazımı, Ek Fiilin Yazımı 23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta 24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi 25. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / İş, Oluş, Durum Fiilleri, Çekimli Fiil 26. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Haber ve Dilek Kipleri, Fiilde Kişi, Fiillerin Olumsuz Çekimi 27. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller 28. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Fillerde Kip (Anlam, Zaman) Kayması 29. BÖLÜM Ek Eylem (Ek Fiil) / Basit Zamanlı Fiiller, Birleşik Zamanlı Fiiller 30. BÖLÜM Zarflar(Belirteçler) / Zaman, Durum, Miktar, Yer-Yön, Soru Zarfları
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli Sözcükler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Somut - Soyut, Özel - Genel, Nicel - Nitel Anlam Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Somut - Soyut, Özel - Genel, Nicel - Nitel Anlam Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Somut - Soyut, Özel - Genel, Nicel - Nitel Anlam Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Söz Öbeklerinin Anlamı, İkilemeler, Deyimler ve Yansıma Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Söz Öbeklerinin Anlamı, İkilemeler, Deyimler ve Yansıma Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Söz Öbeklerinin Anlamı, İkilemeler, Deyimler ve Yansıma Sözcükler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Anlam Olayları (Dolaylama, Ad aktarması, Deyim aktarması) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Anlam Olayları (Dolaylama, Ad aktarması, Deyim aktarması) Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Anlam Olayları (Dolaylama, Ad aktarması, Deyim aktarması) Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Cümle Vurgusu, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Cümle Vurgusu, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Cümle Vurgusu, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Atasözü, Özdeyiş (Vecize), Öznel- Nesnel Cümleler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Atasözü, Özdeyiş (Vecize), Öznel- Nesnel Cümleler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Atasözü, Özdeyiş (Vecize), Öznel- Nesnel Cümleler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / İçerik, Üslup, Tanım, Öneri, Tasarı, Varsayım, Kesinlik, Ön Yargı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / İçerik, Üslup, Tanım, Öneri, Tasarı, Varsayım, Kesinlik, Ön Yargı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / İçerik, Üslup, Tanım, Öneri, Tasarı, Varsayım, Kesinlik, Ön Yargı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Cümlede Anlam / Eşitlik, Endişe, Yakınma, Sitem, Uyarı, Şaşırma, Beğeni, Pişmanlık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Cümlede Anlam / Eşitlik, Endişe, Yakınma, Sitem, Uyarı, Şaşırma, Beğeni, Pişmanlık Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Cümlede Anlam / Eşitlik, Endişe, Yakınma, Sitem, Uyarı, Şaşırma, Beğeni, Pişmanlık Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Konu, Başlık, Anahtar Sözcük Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Konu, Başlık, Anahtar Sözcük Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Konu, Başlık, Anahtar Sözcük Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Parçanın Bölümleri, Paragraf Oluşturma – Bölme – Tamamlama Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Parçanın Bölümleri, Paragraf Oluşturma – Bölme – Tamamlama Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Parçanın Bölümleri, Paragraf Oluşturma – Bölme – Tamamlama Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar, Anlatımda Yararlanılan Duyular Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar, Anlatımda Yararlanılan Duyular Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar, Anlatımda Yararlanılan Duyular Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Metinde Olay Örgüsü, Ortak Metin, Görsel Okuma Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Metinde Olay Örgüsü, Ortak Metin, Görsel Okuma Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Paragrafta Anlam / Metinde Olay Örgüsü, Ortak Metin, Görsel Okuma Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Hikâye Edici ve Bilgi Verici Metinler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Hikâye Edici ve Bilgi Verici Metinler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Hikâye Edici ve Bilgi Verici Metinler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Tür ve Şekil Bilgisi / Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Yazım Kuralları / Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler, Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Yazım Kuralları / Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler, Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Yazım Kuralları / Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler, Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Yazım Kuralları / Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, Sayıların, İkilemelerin Yazımı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Yazım Kuralları / Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, Sayıların, İkilemelerin Yazımı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Yazım Kuralları / Kısaltmaların, Pekiştirmeli Sözlerin, Sayıların, İkilemelerin Yazımı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Yazım Kuralları / De’nin Yazımı, Ki’nin Yazımı, Mi’nin Yazımı, Ek Fiilin Yazımı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Yazım Kuralları / De’nin Yazımı, Ki’nin Yazımı, Mi’nin Yazımı, Ek Fiilin Yazımı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Yazım Kuralları / De’nin Yazımı, Ki’nin Yazımı, Mi’nin Yazımı, Ek Fiilin Yazımı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / İş, Oluş, Durum Fiilleri, Çekimli Fiil Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / İş, Oluş, Durum Fiilleri, Çekimli Fiil Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / İş, Oluş, Durum Fiilleri, Çekimli Fiil Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Haber ve Dilek Kipleri, Fiilde Kişi, Fiillerin Olumsuz Çekimi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Haber ve Dilek Kipleri, Fiilde Kişi, Fiillerin Olumsuz Çekimi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Haber ve Dilek Kipleri, Fiilde Kişi, Fiillerin Olumsuz Çekimi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Fillerde Kip (Anlam, Zaman) Kayması Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Fillerde Kip (Anlam, Zaman) Kayması Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Fiiller (Eylemler) / Fillerde Kip (Anlam, Zaman) Kayması Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Ek Eylem (Ek Fiil) / Basit Zamanlı Fiiller, Birleşik Zamanlı Fiiller Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Ek Eylem (Ek Fiil) / Basit Zamanlı Fiiller, Birleşik Zamanlı Fiiller Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Ek Eylem (Ek Fiil) / Basit Zamanlı Fiiller, Birleşik Zamanlı Fiiller Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Zarflar(Belirteçler) / Zaman, Durum, Miktar, Yer-Yön, Soru Zarfları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Zarflar(Belirteçler) / Zaman, Durum, Miktar, Yer-Yön, Soru Zarfları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Zarflar(Belirteçler) / Zaman, Durum, Miktar, Yer-Yön, Soru Zarfları Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Zarflar(Belirteçler) / Zaman, Durum, Miktar, Yer-Yön, Soru Zarfları Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com