8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI

1. BÖLÜM Kader ve Kaza İnancı 2. BÖLÜM İnsan İradesi ve Kader 3. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar 4. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar 5. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Musa (a.s.) 6. BÖLÜM Bir Ayet Tanıyorum; Ayet El-Kürsi ve Anlamı 7. BÖLÜM İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 8. BÖLÜM Zekât İbadeti 9. BÖLÜM Sadaka İbadeti 10. BÖLÜM Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 11. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Şuayb (a.s.) 12. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Maûn Suresi ve Anlamı 13. BÖLÜM Tekrar 14. BÖLÜM Din, Birey ve Toplum 15. BÖLÜM Dinin Temel Gayesi 16. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Yusuf (a.s.) 17. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Asr Suresi ve Anlamı 18. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği 19. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu 20. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi 21. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı 22. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti 23. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi 24. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Örnek Davranışları 25. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Kureyş Suresi ve Anlamı 26. BÖLÜM İslam Dininin Temel Kaynakları 27. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları 28. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri 29. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Nuh (a.s.) 30. BÖLÜM Tekrar
1. BÖLÜM Kader ve Kaza İnancı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Kader ve Kaza İnancı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM İnsan İradesi ve Kader Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM İnsan İradesi ve Kader Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Kaderle İlgili Kavramlar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Musa (a.s.) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Bir Ayet Tanıyorum; Ayet El-Kürsi ve Anlamı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Zekât İbadeti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Zekât İbadeti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Sadaka İbadeti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Sadaka İbadeti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Şuayb (a.s.) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Maûn Suresi ve Anlamı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Tekrar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Din, Birey ve Toplum Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Din, Birey ve Toplum Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Dinin Temel Gayesi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Dinin Temel Gayesi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Yusuf (a.s.) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Asr Suresi ve Anlamı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Örnek Davranışları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Örnek Davranışları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Bir Sure Tanıyorum; Kureyş Suresi ve Anlamı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM İslam Dininin Temel Kaynakları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM İslam Dininin Temel Kaynakları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Bir Peygamber Tanıyorum; Hz. Nuh (a.s.) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Tekrar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com