8. SINIF TÜRKÇE SORU BANKASI

1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Çok Anlamlılık, Gerçek, Mecaz, Terim, Somut ve Soyut Anlam 2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş-Zıt Anlam, Sesteşlik, Genel-Özel Anlam, Nicel-Nitel Anlam, Yansıma 3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam 4. BÖLÜM Cümlede Anlam / Nesnel-Öznel Yargı, Karşılaştırma, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç 5. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tanım, Öneri, Eleştiri, Yorum, Değerlendirme, Üslup, İçerik Cümleleri 6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tahmin, Varsayım, Eşitlik, Ön Yargı, İhtimal, Kesinlik, Kararsızlık, Görüş, Uyarı 7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Merak, Endişe, Onaylama, Tasarı, Gözlem, İyimserlik, Karamsarlık 8. BÖLÜM Cümlede Anlam / Gerçek ve Kurgusal Unsurlar, Örtülü Anlam, Doğrudan Anlatım 9. BÖLÜM Parçada Anlam / Anlatım Biçimleri 10. BÖLÜM Parçada Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları 11. BÖLÜM Parçada Anlam / Anlatımda Yararlanılan Duyular, Anlatımda Hikâye Unsurları, Görsel Anlatım 12. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafta Konu, Tema, Başlık, Ana Düşünce, Anahtar Kelime 13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri 14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama 15. BÖLÜM Metin Türleri / Şiir / Ses Ahengi ve Benzerlikleri, Söz Sanatları, Konusuna Göre Şiirler 16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler 17. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, Ayrı ve Bitişik Yazılan Sözcükler 18. BÖLÜM Yazım Kuralları / De, Mi, Ki’nin Yazımı, Yön Adlarının, Kısaltmaların, İkilemelerin, Pekiştirmelerin 19. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti 20. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Kesme İşareti 21. BÖLÜM Fiilimsi / İsim - Fiil 22. BÖLÜM Fiilimsi / Sıfat - Fiil 23. BÖLÜM Fiilimsi / Zarf Fiil 24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle 25. BÖLÜM Fiilde Çatı / Öznesine Göre Çatı 26. BÖLÜM Fiilde Çatı / Nesnesine Göre Çatı 27. BÖLÜM Cümle Türleri / Yüklemin Yerine Göre, Yüklemin Türüne Göre ve Anlamına Göre Cümleler 28. BÖLÜM Cümle Türleri / Basit Yapılı Cümle, Birleşik Yapılı Cümle, Sıralı ve Bağlı Cümle 29. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları 30. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları Sınava Hazırlık Testleri (Karma)
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Çok Anlamlılık, Gerçek, Mecaz, Terim, Somut ve Soyut Anlam Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Çok Anlamlılık, Gerçek, Mecaz, Terim, Somut ve Soyut Anlam Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş-Zıt Anlam, Sesteşlik, Genel-Özel Anlam, Nicel-Nitel Anlam, Yansıma Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Eş-Zıt Anlam, Sesteşlik, Genel-Özel Anlam, Nicel-Nitel Anlam, Yansıma Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Deyim, Atasözü, İkileme ve Söz Öbeklerinde Anlam Test-6 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Cümlede Anlam / Nesnel-Öznel Yargı, Karşılaştırma, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Cümlede Anlam / Nesnel-Öznel Yargı, Karşılaştırma, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Cümlede Anlam / Nesnel-Öznel Yargı, Karşılaştırma, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tanım, Öneri, Eleştiri, Yorum, Değerlendirme, Üslup, İçerik Cümleleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tanım, Öneri, Eleştiri, Yorum, Değerlendirme, Üslup, İçerik Cümleleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tahmin, Varsayım, Eşitlik, Ön Yargı, İhtimal, Kesinlik, Kararsızlık, Görüş, Uyarı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümlede Anlam / Tahmin, Varsayım, Eşitlik, Ön Yargı, İhtimal, Kesinlik, Kararsızlık, Görüş, Uyarı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Cümlede Anlam / Merak, Endişe, Onaylama, Tasarı, Gözlem, İyimserlik, Karamsarlık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / Gerçek ve Kurgusal Unsurlar, Örtülü Anlam, Doğrudan Anlatım Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / Gerçek ve Kurgusal Unsurlar, Örtülü Anlam, Doğrudan Anlatım Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Cümlede Anlam / Gerçek ve Kurgusal Unsurlar, Örtülü Anlam, Doğrudan Anlatım Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Parçada Anlam / Anlatım Biçimleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Parçada Anlam / Anlatım Biçimleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Parçada Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Parçada Anlam / Düşünceyi Geliştirme Yolları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Parçada Anlam / Anlatımda Yararlanılan Duyular, Anlatımda Hikâye Unsurları, Görsel Anlatım Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafta Konu, Tema, Başlık, Ana Düşünce, Anahtar Kelime Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafta Konu, Tema, Başlık, Ana Düşünce, Anahtar Kelime Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam / Soruya Yanıt Olan Parça, Yardımcı Düşünceler, İyi Bir Yazının Özellikleri Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-6 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam / Paragrafın Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama Test-7 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Metin Türleri / Şiir / Ses Ahengi ve Benzerlikleri, Söz Sanatları, Konusuna Göre Şiirler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metin Türleri / Şiir / Ses Ahengi ve Benzerlikleri, Söz Sanatları, Konusuna Göre Şiirler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metin Türleri / Şiir / Ses Ahengi ve Benzerlikleri, Söz Sanatları, Konusuna Göre Şiirler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri / Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, Ayrı ve Bitişik Yazılan Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, Ayrı ve Bitişik Yazılan Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Yazım Kuralları / Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, Ayrı ve Bitişik Yazılan Sözcükler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Yazım Kuralları / De, Mi, Ki’nin Yazımı, Yön Adlarının, Kısaltmaların, İkilemelerin, Pekiştirmelerin Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Yazım Kuralları / De, Mi, Ki’nin Yazımı, Yön Adlarının, Kısaltmaların, İkilemelerin, Pekiştirmelerin Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Yazım Kuralları / De, Mi, Ki’nin Yazımı, Yön Adlarının, Kısaltmaların, İkilemelerin, Pekiştirmelerin Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Yazım Kuralları / De, Mi, Ki’nin Yazımı, Yön Adlarının, Kısaltmaların, İkilemelerin, Pekiştirmelerin Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
19. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Kesme İşareti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Kesme İşareti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Noktalama İşaretleri / Ünlem, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Kesme İşareti Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Fiilimsi / İsim - Fiil Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Fiilimsi / İsim - Fiil Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Fiilimsi / İsim - Fiil Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Fiilimsi / Sıfat - Fiil Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Fiilimsi / Sıfat - Fiil Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Fiilimsi / Sıfat - Fiil Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Fiilimsi / Zarf Fiil Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Fiilimsi / Zarf Fiil Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Fiilimsi / Zarf Fiil Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Fiilimsi / Zarf Fiil Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-6 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Cümlenin Ögeleri / Cümlenin Ögeleri, Vurgu, Cümle Dışı Unsurlar, Ara Söz, Ara Cümle Test-7 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Fiilde Çatı / Öznesine Göre Çatı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Fiilde Çatı / Öznesine Göre Çatı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Fiilde Çatı / Öznesine Göre Çatı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Fiilde Çatı / Nesnesine Göre Çatı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Fiilde Çatı / Nesnesine Göre Çatı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Fiilde Çatı / Nesnesine Göre Çatı Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Fiilde Çatı / Nesnesine Göre Çatı Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Cümle Türleri / Yüklemin Yerine Göre, Yüklemin Türüne Göre ve Anlamına Göre Cümleler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Cümle Türleri / Yüklemin Yerine Göre, Yüklemin Türüne Göre ve Anlamına Göre Cümleler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Cümle Türleri / Yüklemin Yerine Göre, Yüklemin Türüne Göre ve Anlamına Göre Cümleler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Cümle Türleri / Basit Yapılı Cümle, Birleşik Yapılı Cümle, Sıralı ve Bağlı Cümle Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Cümle Türleri / Basit Yapılı Cümle, Birleşik Yapılı Cümle, Sıralı ve Bağlı Cümle Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Cümle Türleri / Basit Yapılı Cümle, Birleşik Yapılı Cümle, Sıralı ve Bağlı Cümle Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Cümle Türleri / Basit Yapılı Cümle, Birleşik Yapılı Cümle, Sıralı ve Bağlı Cümle Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları / Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sınava Hazırlık Testleri (Karma) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sınava Hazırlık Testleri (Karma) Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sınava Hazırlık Testleri (Karma) Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sınava Hazırlık Testleri (Karma) Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sınava Hazırlık Testleri (Karma) Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com