8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKASI

1. BÖLÜM 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Durumu 2. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 3. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Önemli Kişiler ve Olaylar Tarama Testleri 4. BÖLÜM I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 5. BÖLÜM Mondros Ateşkes Antlaşması – Cemiyetler ve Kuvayımilliye 6. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı - Havza ve Amasya Genelgeleri 7. BÖLÜM Erzurum ve Sivas Kongreleri 8. BÖLÜM Amasya Görüşmeleri - Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi 9. BÖLÜM TBMM’nin Açılması - TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması 10. BÖLÜM Doğu ve Güney Cepheleri 11. BÖLÜM Batı Cephesi’ndeki Gelişmeler 12. BÖLÜM Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz 13. BÖLÜM Mudanya Ateşkes Antlaşması - Kurtuluş Savaşı’mızın Sanat ve Edebiyatımıza Yansımaları 14. BÖLÜM Lozan Barış Antlaşması 15. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik 16. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Halkçılık ve Devletçilik 17. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Laiklik ve İnkılapçılık 18. BÖLÜM Siyasi Alandaki İnkılaplar 19. BÖLÜM Hukuk Alanındaki İnkılaplar 20. BÖLÜM Eğitim – Kültür – Sanat ve Spor Alanlarındaki İnkılaplar 21. BÖLÜM Toplumsal Alandaki İnkılaplar 22. BÖLÜM Ekonomi Alanındaki İnkılaplar 23. BÖLÜM Sağlık Alanında Yenilikler - Nutuk ve 10. Yıl Nutku 24. BÖLÜM Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar 25. BÖLÜM Çok Partili Sisteme ve Demokrasiye Doğru Yeni Gelişmeler Tarama Testi 26. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923 – 1932 Dönemi) 27. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932 – 1939 Dönemi) 28. BÖLÜM Atatürk’ün Ölümünün Yansımaları ve Bıraktığı Eserleri 29. BÖLÜM Atatürk ve II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu 30. BÖLÜM Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş
1. BÖLÜM 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Durumu Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim Hayatı Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim Hayatı Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Önemli Kişiler ve Olaylar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Önemli Kişiler ve Olaylar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Tarama Testleri Test-1 [ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM TBMM’nin Açılması - TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-1 [ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-2 [ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-3 [ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-4 [ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-5 [ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-6 [ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-7 [ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-8 [ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-1 [ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-2 [ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-3 [ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-4 [ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-5 [ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-1 [ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-2 [ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-6 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-7 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-8 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-9 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-1 [ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Tarama Testleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Mondros Ateşkes Antlaşması – Cemiyetler ve Kuvayımilliye Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Mondros Ateşkes Antlaşması – Cemiyetler ve Kuvayımilliye Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Mondros Ateşkes Antlaşması – Cemiyetler ve Kuvayımilliye Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı - Havza ve Amasya Genelgeleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı - Havza ve Amasya Genelgeleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı - Havza ve Amasya Genelgeleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Erzurum ve Sivas Kongreleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Erzurum ve Sivas Kongreleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Erzurum ve Sivas Kongreleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Amasya Görüşmeleri - Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Amasya Görüşmeleri - Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Amasya Görüşmeleri - Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM TBMM’nin Açılması - TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM TBMM’nin Açılması - TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Doğu ve Güney Cepheleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Doğu ve Güney Cepheleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Batı Cephesi’ndeki Gelişmeler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Batı Cephesi’ndeki Gelişmeler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Batı Cephesi’ndeki Gelişmeler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Mudanya Ateşkes Antlaşması - Kurtuluş Savaşı’mızın Sanat ve Edebiyatımıza Yansımaları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Mudanya Ateşkes Antlaşması - Kurtuluş Savaşı’mızın Sanat ve Edebiyatımıza Yansımaları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Lozan Barış Antlaşması Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Lozan Barış Antlaşması Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Halkçılık ve Devletçilik Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Halkçılık ve Devletçilik Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Laiklik ve İnkılapçılık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Atatürk İlkelerinden Laiklik ve İnkılapçılık Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Siyasi Alandaki İnkılaplar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Siyasi Alandaki İnkılaplar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
18. BÖLÜM Siyasi Alandaki İnkılaplar Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Hukuk Alanındaki İnkılaplar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Eğitim – Kültür – Sanat ve Spor Alanlarındaki İnkılaplar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
20. BÖLÜM Eğitim – Kültür – Sanat ve Spor Alanlarındaki İnkılaplar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Toplumsal Alandaki İnkılaplar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Toplumsal Alandaki İnkılaplar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Ekonomi Alanındaki İnkılaplar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Ekonomi Alanındaki İnkılaplar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Sağlık Alanında Yenilikler - Nutuk ve 10. Yıl Nutku Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
23. BÖLÜM Sağlık Alanında Yenilikler - Nutuk ve 10. Yıl Nutku Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
24. BÖLÜM Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Çok Partili Sisteme ve Demokrasiye Doğru Yeni Gelişmeler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
25. BÖLÜM Çok Partili Sisteme ve Demokrasiye Doğru Yeni Gelişmeler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923 – 1932 Dönemi) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923 – 1932 Dönemi) Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932 – 1939 Dönemi) Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932 – 1939 Dönemi) Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Atatürk’ün Ölümünün Yansımaları ve Bıraktığı Eserleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Atatürk’ün Ölümünün Yansımaları ve Bıraktığı Eserleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Atatürk ve II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Atatürk ve II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com