6. SINIF TÜRKÇE SORU BANKASI

1. BÖLÜM Sözcükte Anlam 2. BÖLÜM Sözcükte Anlam/Eş, Yakın 3. BÖLÜM Sözcükte Anlam / Karma Test 4. BÖLÜM Cümlede Anlam /Atasözü, 5. BÖLÜM Cümlede Anlam /İçerik 6. BÖLÜM Cümlede Anlam / 7. BÖLÜM Cümlede Anlam /Cümle Oluşturma 8. BÖLÜM Parçada Anlam /Anahtar Kelime, Konu, Başlık 9. BÖLÜM Parçada Anlam /Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema 10. BÖLÜM Parçada Anlam /Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri 11. BÖLÜM Parçada Anlam 12. BÖLÜM Parçada Anlam /Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar 13. BÖLÜM Parçada Anlam /Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatımda Yararlanılan Duyular 14. BÖLÜM Parçada Anlam /Anlatım Özellikleri, Metinde Olay Örgüsü, Ortak Metin, Görsel Okuma 15. BÖLÜM Metin Türleri /Bilgi Verici Metinler, Hikâye Edici Metinler 16. BÖLÜM Metin Türleri /Şiir Bilgisi, Şiirin Ahenk Unsurları, Şiir Türleri, Söz Sanatları 17. BÖLÜM Yazım Kuralları / 18. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 19. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 20. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 21. BÖLÜM Yazım Kuralları /Kısaltmaların Yazımı, Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi, Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler 22. BÖLÜM Yazım Kuralları /Ses Bilgisine Dayalı Yazım Yanlışları 23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri /Nokta, Virgül, Noktalı Virgül 24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri /İki Nokta, Üç Nokta, Ünlem İşareti, Soru İşareti 25. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/Kısa Çizgi-Uzun Çizgi-Eğik Çizgi-Tırnak İşareti-Yay Ayraç-Köşeli Ayraç-Kesme İşareti 26. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Kök ve Kök Çeşitleri, Ek ve Ek Çeşitleri 27. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler Karma Test. 28. BÖLÜM Sözcük Türleri/İsim (Ad), Sıfat (Ön Ad), Tamlamalar 29. BÖLÜM Sözcük Türleri/Zamir (Adıl) ve Zamir (Adıl) Türleri 30. BÖLÜM Edat ( İlgeç), Bağlaç, Ünlem
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam/Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam/Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
1. BÖLÜM Sözcükte Anlam/GerçekTest-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam/ Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam/Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
2. BÖLÜM Sözcükte Anlam/Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam /Söz Öbeklerinin Anlamı, İkileme, Deyim Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam /Söz Öbeklerinin Anlamı, İkileme, Deyim Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
3. BÖLÜM Sözcükte Anlam /Söz Öbeklerinin Anlamı, İkileme, Deyim Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Karma Test Test-1 [ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-3 [ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-4 [ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 [ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-3 [ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-4 [ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 [ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-3 [ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-4 [ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-6 Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-7 Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 [ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 [ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-3 [ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 [ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 [ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-3 [ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-4 Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Karma Test Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
4. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
5. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
6. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
7. BÖLÜM Cümlede Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. BÖLÜM Parçada Anlam /Anahtar Kelime, Konu, Başlık Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Parçada Anlam /Anahtar Kelime, Konu, Başlık Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
8. BÖLÜM Parçada Anlam /Anahtar Kelime, Konu, Başlık Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. BÖLÜM Parçada Anlam /Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Parçada Anlam /Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
9. BÖLÜM Parçada Anlam /Ana Düşünce, Ana Duygu, Tema Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. BÖLÜM Parçada Anlam /Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Parçada Anlam /Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
10. BÖLÜM Parçada Anlam /Yardımcı Düşünceler, Kişilik ve Karakter Özellikleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. BÖLÜM Parçada Anlam / Cümle Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Parçada Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
11. BÖLÜM Parçada Anlam /Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. BÖLÜM Parçada Anlam /Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
12. BÖLÜM Parçada Anlam /Anlatım Teknikleri, Anlatıcılar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. BÖLÜM Parçada Anlam /Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatımda Yararlanılan Duyular Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
13. BÖLÜM Parçada Anlam /Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatımda Yararlanılan Duyular Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. BÖLÜM Parçada Anlam /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
14. BÖLÜM Parçada Anlam /Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. BÖLÜM Metin Türleri /Bilgi Verici Metinler, Hikâye Edici Metinler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metin Türleri /Bilgi Verici Metinler, Hikâye Edici Metinler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
15. BÖLÜM Metin Türleri /Bilgi Verici Metinler, Hikâye Edici Metinler Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. BÖLÜM Metin Türleri /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
16. BÖLÜM Metin Türleri /Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. BÖLÜM Yazım Kuralları /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
17. BÖLÜM Yazım Kuralları /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. BÖLÜM Yazım Kuralları /Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. BÖLÜM Yazım Kuralları /Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
21. BÖLÜM Yazım Kuralları /Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. BÖLÜM Yazım Kuralları /Ses Bilgisine Dayalı Yazım Yanlışları Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
22. BÖLÜM Yazım Kuralları /Ses Bilgisine Dayalı Yazım Yanlışları Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. BÖLÜM Noktalama İşaretleri /Nokta, Virgül, Noktalı Virgül Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. BÖLÜM Noktalama İşaretleri /İki Nokta, Üç Nokta Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. BÖLÜM Noktalama İşaretleri/ Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Kök ve Kök Çeşitleri, Ek ve Ek Çeşitleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
26. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Kök ve Kök Çeşitleri, Ek ve Ek Çeşitleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
27. BÖLÜM Sözcükte Yapı /Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. BÖLÜM Sözcük Türleri/İsim (Ad), Sıfat (Ön Ad), Tamlamalar Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
28. BÖLÜM Sözcük Türleri/İsim (Ad), Sıfat (Ön Ad), Tamlamalar Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. BÖLÜM Sözcük Türleri/Zamir (Adıl) ve Zamir (Adıl) Türleri Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Sözcük Türleri/Zamir (Adıl) ve Zamir (Adıl) Türleri Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
29. BÖLÜM Sözcük Türleri/Zamir (Adıl) ve Zamir (Adıl) Türleri Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. BÖLÜM Edat ( İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test-1 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Edat ( İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test-2 Cevap Anahtarı Optik İndir
30. BÖLÜM Edat ( İlgeç), Bağlaç, Ünlem Test-3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
(212) 660 58 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Büyükdere Cad. No:53 Hürmet Keçeli İşhanı Kat:7 Mecidiyeköy / İSTANBUL

(212) 660 58 41

dijitaldestek@yayinkulvari.com